2019
Tajuk English Bahasa Malaysia
06 Mar MyCC DAN MARDI USAHASAMA BANTERAS TIPUAN BIDA
04 Mar PENALTI RM 1.94 JUTA KEPADA LAPAN PERUSAHAAN KERANA MELAKUKAN TIPUAN BIDA
08 Feb RM9.4 MILLION PENALTY IMPOSED ON MyEG FOR INFRINGING THE COMPETITION ACT 2010
24 Jan MAHKAMAH TINGGI BERSETUJU DENGAN TINDAKAN MyCC TERHADAP MyEG