+603-2273 2277
Level 15, Menara SSM @Sentral
Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,
Federal Territory of Kuala Lumpur
enquiries[at]mycc.gov.my
-A A +A
  1. Mesyuarat Suruhanjaya Persaingan Malaysia diadakan sekurang- kurangnya ENAM kali setahun.
  2. Menyemak dan membincangkan isu persaingan dengan pengawal selia sektor.
  3. Melaksanakan program-program advokasi kepada orang awam terutama pengguna, peniaga-peniaga, persatuan-persatuan berkaitan, badan-badan Kerajaan dan pihak - pihak berkepentingan lain bagi mewujudkan kesedaran dan pemahaman terhadap Akta Persaingan 2010 dan peranan Suruhajaya.
  4. Menyediakan laporan tahunan Suruhanjaya setiap tahun.

statistik-piagam-pelangan.png