Anggota Suruhanjaya

En. Arunan Tan Sri Kumaran
Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi