Anggota Suruhanjaya

Mr. Anil Abraham
Penasihat Am
UEM Edgenta Berhad

Tuan Anil Abraham kini merupakan Penasihat Am di UEM Edgenta Berhad, setelah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Undang-undang Kumpulan di Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB). Sebelum berkhidmat di MRCB, beliau bekerja untuk Usaha Tegas dan MEASAT. Beliau merupakan seorangpeguam cara bertauliah di England, dan pengamal Undang-undang Korporat di duafirma guaman antarabangsa di London.

Tuan Anil memiliki Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana Undang-undang daripada King’s College London; dan menamatkan pengajian Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan di École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC).