Anggota Suruhanjaya

Mr. Arunan A/L K.Kumaran
Timbalan Pengarah Bahagian Dasar, Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna