Tajuk PDF
8 Jan 2018

Laporan Akhir: Kajian Semula Pasaran Sektor Farmaseutikal di bawah Akta Persaingan 2010

Menurut seksyen 11 (1), MyCC digalakkan untuk menjalankan kajian semula pasaran di dalam sektor farmaseutikal memandangkan permintaan terhadap ubat-ubatan utama adalah inelastik dimana pengguna akan tetap membeli ubat-ubatan tersebut walaupun berlaku kenaikan harga. Kajian ini merungkai struktur pasaran merentasi rantaian bekalan, tahap persaingan dan kemungkinan kelakuan anti-persaingan dalam sektor farmaseutikal.

8 Jan 2018

Laporan Akhir: Tinjauan Pasaran Bahan Binaan dalam Industri Pembinaan

MyCC berniat untuk menjalankan kajian semula pasaran mengenai bahan binaan dalam industri pembinaan kerana kebimbangan yang dikemukakan oleh agensi kerajaan yang berkaitan berhubung dengan peningkatan kos sara hidup dan perumahan mampu milik yang kurang di Malaysia.