RFQ / Tender

SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS PERUBATAN UNTUK KAKITANGAN SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (GROUP HOSPITAL & SURGICAL (GHS) AND GROUP OUTPATIENT CARE (OPC))
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 6/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 221802 : Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)
Kenyataan Keputusan Sebutharga: Hasil Memori Sdn Bhd
Closing Date
Kenyataan Keputusan Sebutharga: Global Elite Ventures Sdn Bhd
Closing Date
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2020 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.5/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 222002 : Media Cetak
  2. 221615 : Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWA GUNA KOMPUTER RIBA UNTUK SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.4/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 210109 : Hardware and Software leasing/renting