RFQ / Tender

SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2021 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 9/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 222002 : Media Cetak atau
  2. ii. 221615 : Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL BAHAN PROMOSI UNTUK SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 8/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 030201: Cenderamata dan Hadiah
  2. ii. 221615: Perkhidmatan Rekabentuk Percetakan
PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 MENARA SSM
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 7/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. Sijil CIDB GRED G1/G2
  2. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)
  3. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – KATEGORI CE Pengkhususan CE21
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 MENARA SSM
MyCC(S) BIL:6/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. Sijil CIDB GRED G1/G2
  2. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)
  3. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – KATEGORI CE Pengkhususan CE21 KATEGORI E Pengkhususan E11
Kenyataan Keputusan Sebutharga: Bio Pest & Hygiene Sdn Bhd
Closing Date
Price Offered (RM)
RM110,400.00