RFQ / Tender

Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
MyCC (P) Bil.1/2024
Publication Date
Closing Date
MyCC (T) Bil.2/2024
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 340103 : Kajian Ekonomi; dan/atau
  2. ii. 340104 : Kajian Kemasyarakatan Sosio-Ekonomi; dan/atau
  3. iii. 340105 : Kajian Pemasaran dan Penyelidikan; dan/atau
  4. iv. 340901 : Kajian Perundangan
MyCC (T) Bil.1/2024
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i) 221801 : Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)
  2. ii) 221802 : Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)
SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.8/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 221601 - Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akbar
  2. 221615 - Reka Bentuk Percetakan
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 7/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 222002 - Media Cetak
  2. 221615 - Rekabentuk Percetakan