RFQ / Tender

MyCC (PP) Bil. 1/2019- TTB
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 240400: Pengurusan Ekonomi; atau
  2. 240500: Pengurusan Sosio-Ekonomi; atau
  3. 240600: Pengurusan Pemasaran dan Penyelidikan; atau
  4. 340103: Kajian Ekonomi; atau
  5. 340105: Kajian Pemasaran dan Penyelidikan; atau
  6. 340901: Kajian Perundangan
Price Offered Condition
  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di Bawah kod bidang yang ditetapkan;dan
  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah
PERKHIDMATAN REKABENTUK DAN PERCETAKAN LAPORAN TAHUNAN 2017 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN (MyCC)
SEBUTHARGA MyCC(S) BIL.1/2018
Quotation Result
Salz-Terachi Design Sdn Bhd
MARKET REVIEW ON COMPETITION IN FOOD SECTOR IN MALAYSIA FOR THE MALAYSIA COMPETITION COMMISION (MyCC)
MyCC (TTB) Bil.1/2018
Quotation Result
IPSOS BUSINESS CONSULTING
Perolehan Perkhidmatan Pakar Rundingan Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Farmaseutikal Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 1/2017
Publication Date
Quotation Result
Third World Network Berhad
Price Offered (RM)
317,407.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Pembinaan Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 2/2017
Publication Date
Quotation Result
Ipsos Business Consulting
Price Offered (RM)
494,267.40