RFQ / Tender

Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Sistem E-Learning (Audio/Video) Dwibahasa Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 2/2016
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Significant Digital Sdn Bhd
Field
  1. Software/ System development (210104)
Price Offered (RM)
233,800.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus
MyCC(RT) Bil. 1/2016
Publication Date
Quotation Result
Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)
Price Offered (RM)
389,480.04
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2014 (Dwibahasa) Bagi Suruhanjaya Persaingan (MyCC)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 1/2015
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Giga Wise Network Sdn Bhd
Field
  1. Media Cetak (222002) atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Price Offered (RM)
15,240.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2013 Bagi Suruhanjaya Persaingan (MyCC)
Sebutharga MyCC(S)Bil. 1/2014
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
CN Communication Sdn Bhd
Field
  1. Media Cetak (222002) atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Price Offered (RM)
96,566.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Promosi Melalui Media Massa (Radio) Bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia(MyCC)
Sebutharga MyCC(S)Bil. 2/2014
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Terranego Media Sdn Bhd
Field
  1. Media Elektronik (222001) dan / atau Lain-lain Media Pengiklanan (222009)
Price Offered (RM)
265,000.00