RFQ / Tender

SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 & 15 MENARA SSM
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 4/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 221001: Pembersihan Bangunan dan Pejabat
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN PENERBITAN BUKU RINGKASAN LAPORAN KAJIAN PASARAN BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 3/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 222002 : Media Cetak
  2. 221615 :Rekabentuk Percetakan