RFQ / Tender

SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWA GUNA KOMPUTER RIBA UNTUK SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.4/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 210109 : Hardware and Software leasing/renting
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2020 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
Sebut Harga MyCC (S) Bil.3/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 222002 : Media Cetak atau
  2. ii. 221615 : Rekabentuk Percetakan
Sebut Harga Bagi Perolehan Perkhidmatan Sewa Guna Komputer Riba Untuk Suruhanjaya Persaingan Malaysia
SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.2/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 210109 : Hardware and Software leasing/renting
KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) MENARA SSM, KL SENTRAL, KUALA LUMPUR (TENDER SEMULA)
Publication Date
Closing Date
Sebut Harga Bagi Perolehan Komputer Tablet dan Aksesori bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
Sebut Harga MyCC (S) Bil.1/2021
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 210101 : Hardware (low end technology)- Supply all types of computer hardware including PC, notebook, printer, document scanner, peripherals and maintenance; dan / atau
  2. ii. 210102 : Hardware (high end technology)- All types of server, mainframe, high end printers, storage area network (SAN, NAS) including maintenance; dan / atau
  3. iii. 210103 : Software – Supply all computer software, opearting system, database, off-the shelf packages including maintenance
Price Offered Condition
  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;dan
  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah