RFQ / Tender

SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2021 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 9/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. i. 222002 : Media Cetak atau
 2. ii. 221615 : Rekabentuk Percetakan
PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 MENARA SSM
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 7/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. Sijil CIDB GRED G1/G2
 2. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)
 3. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – KATEGORI CE Pengkhususan CE21
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 MENARA SSM
MyCC(S) BIL:6/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. Sijil CIDB GRED G1/G2
 2. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)
 3. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – KATEGORI CE Pengkhususan CE21 KATEGORI E Pengkhususan E11
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 & 15 MENARA SSM
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 4/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. 221001: Pembersihan Bangunan dan Pejabat
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN PENERBITAN BUKU RINGKASAN LAPORAN KAJIAN PASARAN BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 3/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. 222002 : Media Cetak
 2. 221615 :Rekabentuk Percetakan