Sebutharga / Tender

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN ELETRIK BAGI TEMPOH TIGA TAHUN UNTUK SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL.6/2023
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. 221503 : Penyewaan dan Pengurusan Kenderaan/Jentera/Kenderaan Rekreasi
Tender Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun dan Menguji Sistem e-Pembelajaran 2.0 Program Pematuhan Persaingan Untuk Pihak Berkepentingan
Tender MyCC (T) Bil.2/2023
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. 210104 : Software/System Development
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KERJA PENGUBAHSUAIAN DI TINGKAT 15 PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 5/2023
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL.4/2023
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. i) 120401 : Alat Keselamatan, Perlindungan & Kawalan Perlindungan & kawalan; dan/atau
  2. ii) 120502 : Peralatan Pemantauan dan Pengesanan; dan/atau
  3. iii) 210101 – 210107 : Hardware (low end technology)/ Hardware (high end technology) Software / System Development / Customization and maintenance including data entry, data processing /
  4. Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, services Including maintenance/Data management / ICT security and firewall, Encryption, PKI, Anti-Virus
KENYATAAN KEPUTUSAN SEBUT HARGA: PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA SISTEM ACCESS DOOR UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MYCC)