Pengumuman

ONLINE, 11 October 2021 – Today, the Heads of Agencies of ASEAN Competition Authorities convened to discuss the progress and developments of regional cooperation on competition policy and law in ASEAN. Read More

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 18 OCTOBER 2021 – YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi, the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs (MDTCA), extended the term of Iskandar bin Ismail as the Chief Executive Officer of the Malaysia

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 5 OKTOBER 2021 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah melancarkan kajian semula pasarannya yang ke-7, bertajuk “Kajian Semula Pasaran di bawah Akta Persaingan 2010 bagi Sektor Pengangkutan di Malaysia (Ekosistem Logistik Pelabuhan dan Waranti Kenderaan Bermotor) hari ini.

...+more

Mengenai Kami

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.