Aku Janji

Tarikh Status Tajuk Status
Undertaking by the Metrology Corporation Malaysia Sdn. Bhd. (MCM)
Undertaking by the Federation of Automobile Workshop Owners’ Association of Malaysia (FAWOAM)
Aku Janji oleh Majlis Eksekutif ("EXCO") Persatuan Pemandu - Pemandu Pelancong Sabah.
Aku Janji oleh Pengusaha-Pengusaha Pasir Jajahan Kota Bharu, Pasir Mas, Tanah Merah dan Machang, Negeri Kelantan.
Aku Janji yang ditandatangani oleh pihak tersebut dan Suruhanjaya
Aku Janji oleh Containerchain Malaysia Sdn. Bhd.
Aku Janji ditandatangani diantara Containerchain Malaysia Sdn. Bhd. dengan Suruhanjaya
Aku Janji oleh Persatuan Ampunya Jentera Pembinaan Berat Malaysia
Aku Janji ditandatangani diantara pihak terlibat dengan Suruhanjaya
Aku Janji oleh Giga Shipping Sdn. Bhd. (Giga Shipping) dan Nexus Mega Carriers Sdn. Bhd. (Nexus Mega)
Aku Janji ditandatangani diantara Giga Shipping Nexus Mega dengan Suruhanjaya
Aku Janji oleh Jawatankuasa Pusat Persatuan Pengusaha Lori Seluruh Malaysia (PMLOA)
Aku Janji ditandatangani diantara pihak terlibat dengan Suruhanjaya
Aku Janji oleh Persatuan Pengusaha Jurugaya Rambut India Malaysia
Aku Janji ditandatangani diantara pihak terlibat dengan Suruhanjaya