Peluang Kerjaya

Posisi
Bahagian
Director, Grade E48
Bahagian Khidmat Pengurusan
Principal Assistant Director, Grade E48
Bahagian Perancangan Strategik & Hubungan Antarabangsa
Assistant Director, Grade 41
Unit Perniagaan & Ekonomi
Assistant Director, Grade 41
Bahagian Penyiasatan & Penguatkuasaan