Garis Panduan Muktamad

Garis panduan yang dikeluarkan oleh MyCC adalah sebagai panduan untuk orang awam tentang bagaimana MyCC mentakrifkan Akta Persaingan 2010. Walaubagaimanapun, garis panduan ini bukanlah pengganti untuk Akta Persaingan 2010 atau mana-mana Peraturan yang dibuat di bawahnya dan boleh diubah sekiranya diperlukan.

MyCC akan menasihati perusahaan untuk membaca Garis Panduan ini dan menjalankan latihan penilaian kendiri keatas perniagaan mereka yang berkenaan dengan pengendalian, prosedur, pengurusan dan kawalan mereka.

Sila klik pada tajuk di bawah untukmemuat turun dokumen PDF berkaitan: