RFQ / Tender

KENYATAAN KEPUTUSAN SEBUT HARGA: PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA SISTEM ACCESS DOOR UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MYCC)
KENYATAAN KEPUTUSAN TENDER: PNSB INSURANCE BROKERS SDN BHD
Tender MyCC (T) Bil.1/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 221801 : Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara); atau
  2. ii. 221802 : Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)
SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN ICT UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 1/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 210101 : Hardware (low end technology)
SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA SISTEM ACCESS DOOR UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 13/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i) 120401 : Alat Keselamatan, Perlindungan & Kawalan Perlindungan & kawalan; dan/atau
  2. ii) 120502 : Peralatan Pemantauan dan Pengesanan; dan/atau
  3. iii) 210101 – 210107 : Hardware (low end technology)/ Hardware (high end technology) Software / System Development / Customization and maintenance including data entry, data processing / Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, service