Kenyataan Tawaran Tender Kajian Semula Pasaran Ekonomi Digital

MyCC (T) Bil.2/2024
Publication Date
Closing Date
Field
i. 340103 : Kajian Ekonomi; dan/atau
ii. 340104 : Kajian Kemasyarakatan Sosio-Ekonomi; dan/atau
iii. 340105 : Kajian Pemasaran dan Penyelidikan; dan/atau
iv. 340901 : Kajian Perundangan