SEBUT HARGA UNTUK PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN PENERBITAN BUKU LAPORAN AKHIR DAN RINGKASAN LAPORAN”IMPACT ASSESSMENT OF MyCC ENFORCEMENT ACTIVITIES”

SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.8/2023
Publication Date
Closing Date
Field
221601 - Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akbar
221615 - Reka Bentuk Percetakan

Syarat Utama : Terbuka kepada Bumiputera, Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan; dan 
Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.