RFQ / Tender

Sebutharga Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Perisian Pembelajaran (Audio / Video) Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 1/2016
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Dibatalkan
Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Sistem E-Learning (Audio/Video) Dwibahasa Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 2/2016
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Significant Digital Sdn Bhd
Field
  1. Software/ System development (210104)
Price Offered (RM)
233,800.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus
MyCC(RT) Bil. 1/2016
Publication Date
Quotation Result
Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)
Price Offered (RM)
389,480.04
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2014 (Dwibahasa) Bagi Suruhanjaya Persaingan (MyCC)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 1/2015
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Giga Wise Network Sdn Bhd
Field
  1. Media Cetak (222002) atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Price Offered (RM)
15,240.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2013 Bagi Suruhanjaya Persaingan (MyCC)
Sebutharga MyCC(S)Bil. 1/2014
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
CN Communication Sdn Bhd
Field
  1. Media Cetak (222002) atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Price Offered (RM)
96,566.00