RFQ / Tender

Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2012 Bagi Suruhanjaya Persaingan (MyCC)
Sebutharga MyCC(S) Bil.1/2013
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
CN Communications Network Sdn. Bhd
Field
  1. Media Cetak (222002) atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Price Offered (RM)
90,300.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Promosi Melalui Media Massa (Radio) Bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 2/2013
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
ADFAC 3 Communications Sdn Bhd
Field
  1. Media Elektronik (222001) dan / atau Lain-lain Media Pengiklanan (222009)
Price Offered (RM)
228,130.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Pengiklanan Melalui Media Elektronik (Televisyen) Bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 3/2013
Publication Date
Closing Date
Quotation Result
Terranego Media Sdn Bhd
Field
  1. Media Elektronik (222001) dan / atau Lain-lain Media Pengiklanan (222009)
Price Offered (RM)
424,000.00