RFQ / Tender

SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS PERUBATAN UNTUK KAKITANGAN SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (GROUP HOSPITAL & SURGICAL (GHS) AND GROUP OUTPATIENT CARE (OPC))
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 1/2022
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 221801 : Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)
  2. ii. 221802 : Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)