RFQ / Tender

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA SISTEM ACCESS DOOR UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 13/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. i) 120401 : Alat Keselamatan, Perlindungan & Kawalan Perlindungan & kawalan; dan/atau
 2. ii) 120502 : Peralatan Pemantauan dan Pengesanan; dan/atau
 3. iii) 210101 – 210107 : Hardware (low end technology)/ Hardware (high end technology) Software / System Development / Customization and maintenance including data entry, data processing / Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, service
PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN DAN MENGUJI SISTEM E-PEMBELAJARAN (AUDIO/VISUAL) DWIBAHASA PROGRAM PEMATUHAN PERSAINGAN UNTUK PIHAK BERKEPENTINGAN
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 12/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. 210104: Software/System Development
PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2021 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 11/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. i. 222002: Media Cetak atau
 2. ii. 221615: Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2021 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 9/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. i. 222002 : Media Cetak atau
 2. ii. 221615 : Rekabentuk Percetakan
PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) DI TINGKAT 14 MENARA SSM
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 7/2022
Publication Date
Closing Date
Field
 1. Sijil CIDB GRED G1/G2
 2. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)
 3. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) – KATEGORI CE Pengkhususan CE21