RFQ / Tender

SEBUT HARGA MYCC (S) BIL.8/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 221601 - Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akbar
  2. 221615 - Reka Bentuk Percetakan
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 7/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 222002 - Media Cetak
  2. 221615 - Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN ELETRIK BAGI TEMPOH TIGA TAHUN UNTUK SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL.6/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 221503 : Penyewaan dan Pengurusan Kenderaan/Jentera/Kenderaan Rekreasi
Tender Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun dan Menguji Sistem e-Pembelajaran 2.0 Program Pematuhan Persaingan Untuk Pihak Berkepentingan
Tender MyCC (T) Bil.2/2023
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 210104 : Software/System Development
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KERJA PENGUBAHSUAIAN DI TINGKAT 15 PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 5/2023
Publication Date
Closing Date