Sebutharga / Tender

Perolehan Perkhidmatan Pakar Rundingan Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Farmaseutikal Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 1/2017
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Third World Network Berhad
Harga Tawaran (RM)
317,407.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Pembinaan Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 2/2017
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Ipsos Business Consulting
Harga Tawaran (RM)
494,267.40