Sebutharga / Tender

Sebutharga Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Perisian Pembelajaran (Audio / Video) Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 1/2016
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
Dibatalkan
Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Sistem E-Learning (Audio/Video) Dwibahasa Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 2/2016
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
Significant Digital Sdn Bhd
Kod Bidang
  1. Software/ System development (210104)
Harga Tawaran (RM)
233,800.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus
MyCC(RT) Bil. 1/2016
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)
Harga Tawaran (RM)
389,480.04