Sebutharga / Tender

Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2013 Bagi Suruhanjaya Persaingan (MyCC)
Sebutharga MyCC(S)Bil. 1/2014
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
CN Communication Sdn Bhd
Kod Bidang
  1. Media Cetak (222002) atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Harga Tawaran (RM)
96,566.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Promosi Melalui Media Massa (Radio) Bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia(MyCC)
Sebutharga MyCC(S)Bil. 2/2014
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
Terranego Media Sdn Bhd
Kod Bidang
  1. Media Elektronik (222001) dan / atau Lain-lain Media Pengiklanan (222009)
Harga Tawaran (RM)
265,000.00
Sebutharga Membekalkan Perkhidmatan Pengiklanan Melalui Media Elektronik (Televisyen) Bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia
Sebutharga MyCC(S) Bil. 3/2014
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
ADFAC 3 Communications Sdn Bhd
Kod Bidang
  1. Media Elektronik (222001) dan / atau Lain-lain Media Pengiklanan (222009)
Harga Tawaran (RM)
494,799.00