Sebutharga / Tender

PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN DAN MENGUJI SISTEM E-PEMBELAJARAN (AUDIO/VISUAL) DWIBAHASA PROGRAM PEMATUHAN PERSAINGAN UNTUK PIHAK BERKEPENTINGAN
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 12/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. 210104: Software/System Development
PELAWAAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2021 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 11/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. i. 222002: Media Cetak atau
  2. ii. 221615: Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN DAN MENGUJI SISTEM E-PEMBELAJARAN (AUDIO/VISUAL) DWIBAHASA PROGRAM PEMATUHAN PERSAINGAN UNTUK PIHAK BERKEPENTINGAN
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 10/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. 210104: Software/System Development
SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2021 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 9/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. i. 222002 : Media Cetak atau
  2. ii. 221615 : Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL BAHAN PROMOSI UNTUK SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 8/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. i. 030201: Cenderamata dan Hadiah
  2. ii. 221615: Perkhidmatan Rekabentuk Percetakan