Sebutharga / Tender

SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN PENERBITAN BUKU RINGKASAN LAPORAN KAJIAN PASARAN BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 3/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. 222002 : Media Cetak
  2. 221615 :Rekabentuk Percetakan
SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 2/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. i. 020101 : Perabot, Perabot Makmal dan Kelengkapan Berasaskan Kayu/Rotan/Fabrik/Logam/Plastik (Workstations); dan/atau
  2. ii. 020199 : Pembuat
Kenyataan Keputusan Sebutharga: Anika Insurance Brokers Sdn Bhd
Tarikh Tutup
SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS PERUBATAN UNTUK KAKITANGAN SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (GROUP HOSPITAL & SURGICAL (GHS) AND GROUP OUTPATIENT CARE (OPC))
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 1/2022
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
  1. i. 221801 : Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)
  2. ii. 221802 : Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)