East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy (EATOP)

East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy (EATOP) adalah program tertutup yang mengumpulkan pihak-pihak berkuasa persaingan, pihak berkuasa berkaitan persaingan pegawai kerajaan, pemimpin perniagaan serta ahli akademik untuk membincangkan perkembangan baru dalam dasar dan undang-undang persaingan melalui pertukaran pandangan dan maklumat di kalangan pegawai peringkat tinggi dengan matlamat untuk mengukuhkan lagi kerjasama antara ekonomi yang berkaitan.