GABUNGAN DIINGAT TIDAK MELINTASI BATAS

KUALA LUMPUR, 9 FEBRUARI 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) mengambil maklum akan kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh beberapa gabungan perusahaan berpengaruh baru-baru ini,