PENALTI RM415 JUTA TERHADAP 5 PENGISAR MAKANAN AYAM KERANA KARTEL PENETAPAN HARGA

KUALA LUMPUR, 22 DISEMBER 2023 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah mengeluarkan Keputusan Akhir terhadap (5) perusahaan kerana melanggar seksyen 4 Akta Persaingan 2010 (Akta 712) melalui pembentukan kartel penetapan harga makanan ayam.