PERANAN IPT DALAM MEMPERKASA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN

SELANGOR, 31 OKTOBER 2023 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) hari ini telah menganjurkan Hari Terbuka MyCC 2023 & Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman antara Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT).