JEMPUTAN UNTUK MENYERTAI RUNDINGAN AWAM MyCC TERHADAP PINDAAN AKTA PERSAINGAN 2010

KUALA LUMPUR, 26 MEI 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah melancarkan sesi rundingan awam dalam talian sebagai sebahagian daripada..
Klik untuk mendaftar