MyCC MELANCARKAN RUNDINGAN AWAM MENGENAI CADANGAN PEMBAHARUAN PENGECUALIAN BLOK BAGI PERJANJIAN PERKONGSIAN VESEL BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PELAYARAN TETAP

KUALA LUMPUR, 23 OGOS 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah menerbitkan syornya mengenai cadangan pembaharuan pengecualian blok untuk perjanjian perkongsian vesel (VSA) berkenaan perkhidmatan pelayaran tetap, yang telah tamat pada 6 Julai 2022.