PASUKAN KHAS MyCC SIASAT INDUSTRI AYAM DAN TELUR

KUALA LUMPUR, 1 FEBRUARI 2022 – Sebagai badan penguatkuasa yang diberi mandat untuk melindungi proses persaingan untuk kebaikan rakyat dan mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang persaingan