SIMPOSIUM EKONOMI PERSAINGAN – “MENINGKATKAN SILING - DASAR PERSAINGAN DAN KERANGKA EKONOMI MADANI”

Pada 18 Januari 2024, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah menganjurkan Simposium Ekonomi Persaingan dengan tema “Meningkatkan Siling - Dasar Persaingan dan Kerangka Ekonomi MADANI”.