Program Geran Penyelidikan Undang-Undang Persaingan (RGP)

Permohonan dan Prosedur

     Permohonan - Tekan Sini

     Rujuk lampiran RGP A-E - Tekan Sini

Ringkasan Eksekutif Program Geran Penyelidikan 2015

     1. Strategi Persaingan oleh Ejen Harta Tanah di Malaysia: Kajian Kes di Lembah Klang - Tekan Sini

     2. Tingkah Laku Anti persaingan dalam Sektor Kewangan - Kit Panduan untuk Juruaudit Dalaman - Tekan Sini

Ringkasan Eksekutif Program Geran Penyelidikan 2017

     1. Kajian mengenai Kesedaran dan Persepsi terhadap AP 2010 dan MyCC di Malaysia - Tekan Sini

Ringkasan Eksekutif Program Geran Penyelidikan 2018  

     1. Perbandingan Harga ubat-ubatan antara pelbagai Insitusi Penjagaan Kesihatan Swasta - Tekan sini

Pakar Panel RGPCL untuk tahun 2019

     1. Professor Dr. Saadiah Mohamad

     2. Dr. Nasarudin Abdul Rahman

Nota: Panel-panel pakar terdiri daripada anggota-anggota Suruhanjaya berdasarkan kepakaran dalam bidang masing-masing.