SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENERBITAN BUKU RUJUKAN PENJENAMAAN (BRAND MANUAL) BAGI LOGO BARU SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)

Sebut Harga MyCC (S) Bil.2/2020
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
222001 : Media Elektronik (tidak termasuk kerja-kerja percetakan); dan / atau
222002 : Media Cetak (tidak termasuk kerja-kerja percetakan); dan / atau
222004 : Penulisan – Semua Jenis Penulisan; dan / atau
222005 : Mereka-Cipta dan Seni Halus

Tempoh Sebut Harga bagi perolehan ini adalah selama 15 hari kalendar bermula pada 28 Julai 2020 (Selasa) dan tarikh tutup sebut harga adalah pada 11 Ogos 2020 (Selasa).

Penyebut Harga hendaklah mengemukakan tawaran sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari pada 11 Ogos 2020 (Selasa). Tawaran yang dikemukakan selepas jam 12.00 tengah hari TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.