SEBUT HARGA MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN REKABENTUK & PERCETAKAN PENERBITAN BUKU LAPORAN AKHIR DAN RINGKASAN LAPORAN”IMPACT ASSESSMENT OF MyCC ENFORCEMENT ACTIVITIES”

SEBUT HARGA MyCC(S) BIL : 7/2023
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Kod Bidang
222002 - Media Cetak
221615 - Rekabentuk Percetakan

Syarat Utama : Terbuka kepada Bumiputera dan Bukan-Bumiputera, Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan; dan 
Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.