The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berfungsi sebagai organisasi untuk mempromosikan peningkatan ekonomi yang mempengaruhi status kesejahteraan sosial di seluruh dunia. Untuk memulakan aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk ini, OECD menyatukan kerajaan ke platform di mana pertukaran pandangan mencari penyelesaian bagi kebaikan ekonomi dibincangkan. OECD juga menghasilkan laporan tentang amalan terbaik dari perbincangan yang berlaku di persaingan, ekonomi, sosial, persekitaran, perdagangan dan pelaburan untuk negara-negara yang menggunakannya. Sehubungan dengan persaingan, OECD merangkumi pelbagai penilaian terhadap penyalahgunaan dominasi dan monopolisasi, penggabungan kepada pembaharuan peraturan dan dasar persaingan.

Maklumat lanjut boleh diperolehi di www.oecd.org