Anggota Suruhanjaya

Datuk Tay Lee Ly
Ketua Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara

DatukTayLeeLymemperolehijazahLLB(Kepujian)daripadaUniversiti Malaya pada tahun 1988 dan Sarjana dalam Pengajian Undang-undang Antarabangsa daripada Universiti Nottingham, Malaysia pada tahun 2010. Beliau kini merupakan Ketua Bahagian Penyelidikan di Jabatan Peguam Negara Malaysia (AGC). Sebelumberkhidmat di AGC, beliau ialah Penasihat Undang-undang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) sejak Disember 2013. Beliau telah berkhidmat dalam PerkhidmatanKehakiman dan Perundangan selama 30 tahun. Sebagai Penasihat Undang-undangKPDNHEP, beliau juga merupakan Ketua Bahagian Undang-undang KPDNHEP dan terlibat dalam penggubalan undang-undang di bawah pengawasan KPDNHEP. Antara undang-undang itu ialah Akta Syarikat 2016 [Akta 777], Akta Skim Faedah 2016 [Akta 778], Akta Kawalan Bekalan (Pindaan) 2015,Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan (Pindaan) 2014, Akta Kawalan Harga dan Anti-pencatutan (Pindaan) 2017, AktaSuruhanjaya Koperasi (Pindaan) 2014, Akta Suruhanjaya Syarikat (Pindaan) 2014, Akta Timbang dan Sukat (Pindaan) 2017, Akta Perihal Dagangan (Pindaan) 2017, Akta Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2019, Akta Cap Dagangan 2019 dan 2019. 2019, Rang Undang-undang Perihal Dagangan (Pindaan) 2019 dan Rang Undang-undang Syarikat (Pindaan) 2019.

Sebelum berkhidmat di KPDNHEP, Datuk Tay pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan, seperti Pengerusi MahkamahPerusahaan Malaysia di Kuala Lumpur, Penasihat Undang-undang Kementerian Kerja Raya, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi serta Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, Majistret di Mahkamah Petaling Jaya, Timbalan Pendakwa Raya, Penolong Kanan Penggubal Undang-undang Parlimen dan Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara.