Sebutharga / Tender

Perolehan Perkhidmatan Pakar Rundingan Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Farmaseutikal Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 1/2017
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Third World Network Berhad
Harga Tawaran (RM)
317,407.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Pembinaan Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 2/2017
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Ipsos Business Consulting
Harga Tawaran (RM)
494,267.40
Sebutharga Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Perisian Pembelajaran (Audio / Video) Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 1/2016
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
Dibatalkan
Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Sistem E-Learning (Audio/Video) Dwibahasa Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 2/2016
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
Significant Digital Sdn Bhd
Kod Bidang
  1. Software/ System development (210104)
Harga Tawaran (RM)
233,800.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus
MyCC(RT) Bil. 1/2016
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)
Harga Tawaran (RM)
389,480.04